wet en regelgeving
Picture-Taker-Huv4mr
Nederlandse Vereniging van Dierexperimentencommissies


De NVDEC is een vereniging van alle DEC's in Nederland.


Voor informatie kunt u contact opnemen via
info@nvdec.nl

______________________________________

Op 18 december 2014 is de nieuwe wet op de dierproeven van kracht geworden.

Informatie hierover vindt u op de sites van de
CCD en de NCad