publicaties
Doelstellingen NVDE
 
De NVDEC streeft de volgende doelstellingen na:
 • Versterking en verbreding van kennis en inzicht van leden van Dierexperimentencommissies (DEC's)
 • Uniformering van maatstaven en criteria voor de toetsing van Dierproeven door DEC's in Nederland
 • Betere profilering van de rol van DEC's in de optimalisering van opzet en uitvoering van dierproeven in Nederland
 • Behartiging van de gezamenlijke belangen van DEC's bij de vergunninghouders, overheid, politiek en de samenleving in het algemeen
 • In bijzondere gevallen behartiging van individuele DEC's.


De NVDEC wil deze doelstellingen bereiken door:
 • Het bieden van een platform voor het uitwisselen informatie, ervaringen en toetsingsmodellen voor DEC-leden
 • Het informeren van leden over ontwikkelingen op het gebied van weten regelgeving (in Nederland en Europa)
 • Het onderhouden van contact met Overheid, Inspectie, Dierenbeschermingsorganisaties en media
 • Het bieden van faciliteiten voor nascholing en training
 • Het uitdragen van standpunten van de NVDEC door middel van gesprekken, correspondentie, persberichten, persconferenties en dergelijke
 • Het onderhouden van contacten met verwante verenigingen of platforms binnen en buiten Nederland
 • Elke andere wettige activiteit welke dienstig kan zijn aan het doel van de vereniging