documenten CCD
Op 18 december 2014 is de nieuwe wet op de dierproeven van kracht geworden.


Alle relevante informatie kunt u op de site van de CCD vinden: www.zbo-ccd.nl en op de site van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

Hieronder vind u links naar de CCD, NCad en de wetteksten en de EU richtlijn alsmede de laatste nieuwsbrief betreffende de wetCCD

NCad

oude wet

wet op de dierproeven 2014

Wod integraal

Dierproevenbesluit 2014

Nieuwsbrief dd 9-12-2014

Nieuwsbrief dd 18-12-2014

EU richtlijn 2010

EU directive 2010