Jaarverslagen DEC’s

Wettelijk zijn alle DEC’s verplicht een jaar verslag te maken.

Vanaf de rapportage over het jaar 2010 worden alle DEC's geacht met hetzelfde format jaarverslag te werken. U kunt hier naast het format downloaden.
Het is de verantwoordelijkheid van iedere individuele DEC om het jaarverslag openbaar te maken. Sommige DEC’s doen dat door publicatie op de website van de vergunninghouder. De NVDEC stelt haar leden in de gelegenheid de jaarverslagen via de site van de NVDEC te publiceren. Niet alle DEC’s maken hier gebruik van. Via onderstaande links kunt u de jaarverslagen vinden.


2010
Beroepsonderwijs Nederland
Biomedical Primate Research Centre
INTERVET INTERNATIONAL BV
LUMC-ADEC
Nederlands Kanker Instituut
Nederlands Vaccin Instituut
NOTOX/Wil Research
Organon
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden-UDEC
Sanquin
Universiteit Amsterdam / AMC
Universiteit Utrecht
Universiteit Wageningen
Vrije Universiteit Amsterdam / VUmc

2011
Beroepsonderwijs Nederland
Biomedical Primate Research Centre
LUMC-ADEC
MSD ANIMAL HEALTH AND HUMAN HEALTH
Nederlands Kanker Instituut
Nederlands Vaccin Instituut
NOTOX/Wil Research
Organon
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden-UDEC
Sanquin
TNO
Universiteit Amsterdam / AMC
Universiteit Maastricht
Universiteit Utrecht
Universiteit Wageningen
Vrije Universiteit Amsterdam / VUmc

2012
Beroepsonderwijs Nederland
Biomedical Primate Research Centre
MSD ANIMAL HEALTH AND HUMAN HEALTH
Nederlands Kanker Instituut
Nederlands Vaccin Instituut
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden-UDEC
Sanquin
TNO
Universiteit Amsterdam / AMC
Universiteit Utrecht
Universiteit Wageningen
Vrije Universiteit Amsterdam / VUmc
Wil Research2013
Antonie van Leeuwenhoekterrein Bilthoven
Beroepsonderwijs Nederland
Biomedical Primate Research Centre
MSD ANIMAL HEALTH AND HUMAN HEALTH
Nederlands Kanker Instituut
Radboud Universiteit Nijmegen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Leiden-UDEC
Sanquin
TNO
Universiteit Amsterdam / AMC
Universiteit Utrecht
Universiteit Wageningen
Vrije Universiteit Amsterdam / VUMC
Wil Research


2014
AMC Amsterdam
MSD Animal Health and Human Health
Nederlands Kanker Instituut
Radboud Universiteit Nijmegen
Sanquin
Universiteit Wageningen